Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho nhà máy, công trường

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho nhà máy, công trường là hình thức cung cấp nhân viên bảo vệ đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ để giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản, kiểm soát các đối tượng ra vào và làm việc trong công trường.

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho nhà máy, công trường nhằm mục đích chính là kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự và an toàn về tài sản cho toàn khu vực, ngăn chặn các tình huống có thể dẫn đến rủi ro cho khách hàng.

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho nhà máy, công trường 1

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ trong dịch vụ bảo vệ an ninh nhà máy, công trường

Dịch vụ bảo vệ nhà máy, công trường là một trong các loại hình bảo vệ thường có một vị trí bảo vệ tại cổng nhà máy và một hoặc nhiều vị trí tuần tra, kiểm tra kiểm soát các khu vực bên trong thuộc vào quy mô hoạt động của mục tiêu, như: khu văn phòng, nhà xưởng, khu nhà kho, khu lắp đặt thiết bị, khu vực xây dựng, thi công... Công tác bảo vệ cho nhà máy, công trường đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản:

  • Chốt trực tại cổng ra vào: kiểm tra kiểm soát nhân sự, tài sản, phương tiện.
  • Tuần tra bảo vệ các khu vực trong nhà máy.
  • Hỗ trợ duy trì nội quy của khách hàng đối với nhân sự làm việc.

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho nhà máy, công trường 3

Những điểm cần lưu ý khí cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh nhà máy, công trường

Khi cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho nhà máy, công trường cần chú ý đến:

  • Qui mô, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, hoạt động của nhà máy, công trường.
  • Khối lượng tài sản phải kiểm soát, số lượng nhân sự làm việc
  • Tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
  • Đánh giá mức độ phức tạp của mục tiêu để bố trí nhân viên bảo vệ có năng lực và chuyên môn phù hợp.

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho nhà máy, công trường 4

Xem thêm Lợi ích khi thuê dịch vụ bảo vệ cho nhà máy.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THẮNG LỢI ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 50A Yên Bái, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0914.196.641

Fanpage: https://www.facebook.com/baovethangloigallagher/

Email: info@thangloidanang.com.vn

Đánh giá bài viết:

(2 Đánh giá)

(2 Đánh giá)

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

0914 196 641

info@thangloidanang.com.vn

0906 174 004
0913 422 121