Kiến thức của người cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp về pháp luật cơ bản

Công ty bảo vệ tại Quảng Nam với những kiến thức pháp luật cơ bản. Hiểu biết và thực hiện theo đúng pháp luật là nghĩa vụ cơ bản của mỗi công dân. Đối với nhân viên bảo vệ nội dung này lại vô cùng quan trọng khi từng giờ làm việc luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến pháp luật. Rất nhiều tình huống trong công việc buộc người bảo vệ phải nắm vững kiến thức pháp luật để thực thi đúng nhằm bảo vệ được lợi ích của công ty cũng như của đơn vị khách hàng.

Dịch vụ bảo vệ với những kiến thức pháp luật cơ bản. 1

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Thắng Lợi Đà Nẵng bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho nhân viên. 

Nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho nhân viên bảo vệ trong quý 2 theo chủ trương của Ban lãnh đạo triển khai công tác đào tạo kiến thức pháp luật cho nhân viên, giúp nhân viên nhận thức và vận dụng kiến thức pháp luật để làm việc tự tin hơn, góp phần cung cấp  đến khách  hàng  chất lượng dịch vụ bảo vệ  tốt nhất.

Dịch vụ bảo vệ với những kiến thức pháp luật cơ bản. 3

Qua một tháng triển khai phòng nghiệp vụ đã đào tạo cho nhân viên tại tất cả mục tiêu trong công ty. Kết thúc tháng 6 toàn bộ nhân viên toàn công ty tham gia với hình thức thi viết. Để cuộc thi diễn ra đúng quy định, qui trình Ban lãnh đạo đã lập hội đồng ra đề với 2 phần:

- Phần lí thuyết với 3 nội dung chính:

+ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+Tội phạm và các yếu tố cấu thành tội phạm.

+Những trường hợp không phải là tội phạm.

-Phần thực hành: là các bài tập cụ thể với các tình huống giả định liên quan trực tiếp đến người nhân viên bảo vệ. Các bài  tập này nhằm nâng cao nhận thức cho nhân viên. Trên cơ sở này sẽ giúp nhân viên nhận thức tốt hơn khi thực  thi nhiệm vụ.

Để cuộc thi diễn ra khách quan, trung thực ban lãnh đạo đã cử cán bộ đến tận các hội đồng thi tại mục tiêu để giám sát, nhằm lựa chọn ra nhân viên xuất sắc để trao giải và  động viên tinh thần làm việc của nhân viên để tiến đến các cuộc thi tiếp theo đạt hiểu quả.

Dịch vụ bảo vệ với những kiến thức pháp luật cơ bản.4

 

---------------
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THẮNG LỢI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 50A Yên Bái, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0914.196.641/ 0906.174.004 / 0903.363.005
Email: info@thangloidanang.com.vn

 

Đánh giá bài viết:

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

0914 196 641

info@thangloidanang.com.vn

0906 174 004
0913 422 121