Công tác kiểm tra công cụ hổ trợ định kỳ tại Mục tiêu

Công cụ hỗ trợ là một phần không thể thiếu trong công tác bảo vệ chuyên nghiệp, những công cụ hỗ trợ đó gồm: Bộ đàm, dùi cui, ủng su, máy rà kim loại, áo mưa, đèn pin, v.v … Dù trời mưa hay nắng, bất kể là đêm hay ngày, những công cụ ấy luôn đồng hành với nhân viên bảo vệ thực thi nhiệm vụ tại Mục tiêu.

Tùy thuộc vào quy mô hoạt động, Mục tiêu sẽ được Công ty cấp công cụ hỗ trợ phù hợp. Định kỳ mỗi tháng một lần, P. Hành chính sẽ đến từng các Mục tiêu đã được cấp công cụ hỗ trợ để kiểm tra. Công tác kiểm tra định kỳ này nhằm đánh giá lại quá trình sử dụng cũng như việc bảo quản công cụ hỗ trợ của nhân viên tại Mục tiêu.

Nhân viên P. Hành Chính - Nhân sự
đang kiểm tra máy bộ đàm tại Mục tiêu FTP An Đồn


P. Hành chính căn cứ vào bảng theo dõi để đối chiếu với số lượng thực tế tại Mục tiêu


Nhân viên P. Hành chính- Nhân sự đang đối chiếu
với số lượng thực tế và số lượng sổ sách tại Mục tiêu FPT


Qua những đợt kiểm tra định kỳ như vậy P. Hành chính sẽ đánh giá được tình hình sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ tại các mục tiêu. Nhưng công cụ hỗ trợ nào bị hư hỏng được thu hồi về và đề xuất cấp mới lại cho mục tiêu. Công tác kiểm tra công cụ hỗ trợ của P.Hành chính góp phần đảm bảo công cụ hỗ trợ luôn trong tình trạng tốt phục vụ cho hoạt động của các mục tiêu.

Xem thêm nội dung: Giới thiệu công ty bảo vệ Huế chuyên nghiệp.

Đánh giá bài viết:

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

0914 196 641

info@thangloidanang.com.vn

0906 174 004
0913 422 121