Kế hoạch tổ chức dọn vệ sinh môi trường

 

     CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           THẮNG LỢI ĐÀ NẴNG                                                                                                             Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                      ---o0o---                                                                                                                                            ---o0o---

           Số :       /2023/KH-VSC

                                                                                                                                                           Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2023.

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dọn vệ sinh môi trường

 

Thực hiện thông báo số 01/2023/CV-VSC ngày 01/03/2023 về việc tổ chức các chương trình kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty. Nay, Phòng Hành chính – nhân sự xây dựng Kế hoạch tổ chức dọn vệ sinh môi trường như sau:

I-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 1. Mục đích:
 • Là chuỗi các hoạt động trọng tâm của Công ty chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty (18/08/2003 – 18/08/2023).
 • Nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCNV trong việc bảo vệ môi trường, góp phần làm cho Thành phố thêm xanh - sạch - đẹp.
 1. Yêu cầu:
 • Việc tổ chức hoạt động phải đảm bảo an ninh, an toàn, thiết thực, hiệu quả và tạo hiệu ứng sâu rộng.
 • Tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

II-NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

 1. Nội dung: Công ty phát động phong trào tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải khu vực Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
 2. Thời gian: từ 07h30p đến 11h ngày 22/04/2023.
 3. Địa điểm: tại tuyến đường Hoàng Sa trên địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng với chiều dài tầm 5 km (từ đầu đường Hoàng Sa – Lê Văn Lương đến Chùa Linh Ứng).
 4. Thành phần: CBCNV khối văn phòng và khối Chỉ huy - Chia làm 04 nhóm.
 • Nhóm 1 do Anh Đặng Như Nghĩa chỉ huy dọn vệ sinh từ đầu đường Hoàng Sa – 1.2 km.
 • Nhóm 2 do Anh Lê Hải Quân chỉ huy dọn vệ sinh khu vực Hồ Xanh và 02 bên đường Hoàng Sa – 1.2 km.
 • Nhóm 3 do Anh Nguyễn Xuân Ánh chỉ huy dọn vệ sinh khu vực tại 02 bên đường Bảo tàng Đình Đồng – 1.2 km
 • Nhóm 4 do Anh Nguyễn Văn Hiếu chỉ huy dọn vệ sinh khu vực tại 02 bên đường Chùa Linh Ứng 1.2km.

III-TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Thành lập Ban tổ chức:
 • Bà Nguyễn Như Ngọc – PGĐ PT Kinh Doanh – Trưởng ban
 • Bà Tôn Nữ Kiều My – TP. HCNS – Thành viên
 • Ông Nguyễn Văn Hiếu – PP. Nghiệp vụ - Thành viên
 1. Phân công nhiệm vụ:
 1. Bà Nguyễn Như Ngọc:
 • Triển khai kế hoạch đến toàn thể CBCNV.
 • Thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ.
 • Điều hành tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường.
 1. Bà Tôn Nữ Kiều My:
 • Chuẩn bị các công cụ dụng cụ phục vụ cho công tác dọn vệ sinh môi trường (túi đựng rác, vải bạt hoặc vải bố, găng tay bảo hộ, bộ lọc hoặc cào...)
 • Chuẩn bị các biển báo, pano, khẩu ngữ.
 • Chuẩn bị bộ sơ cứu cơ bản để có thể chữa trị bất kỳ vết cắt hoặc vết bầm tím nào mà CBCNV có thể mắc phải.
 • Chuẩn bị nước uống cho CBCNV.
 • Thông báo đến CBCNV về kế hoạch tổ chức.
 • Theo dõi, cập nhật thời tiết nếu có bất thường.
 • Cấp phát vật dụng đến các nhóm phục vụ cho công tác dọn dẹp vệ sinh.
 1. Ông Nguyễn Văn Hiếu:
 • Xác định khu vực tập hợp, đỗ xe cho CBCNV.
 • Cung cấp, hướng dẫn vị trí để dọn dẹp và thu gom, nơi tập kết rác thải.

                                                                                                                                           CÔNG TY CP DVBV THẮNG LỢI ĐÀ NẴNG

                                         Ban Giám Đốc Duyệt                                                                                       Người lập

 

 

 

                                                                                                                                                                Tôn Nữ Kiều My

     

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

Đánh giá bài viết:

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

0914 196 641

info@thangloidanang.com.vn

0906 174 004
0913 422 121