Nhân viên Thắng Lợi Đà Nẵng cùng nhau đăng kí định danh điện tử mức 2

Trong thời gian tới, tài khoản định danh điện tử sẽ trở thành một trong những thứ không thể thiếu của mỗi công dân Việt Nam khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính.

Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Thắng Lợi Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ để 100% nhân viên hoàn thành định danh điện tử mức 2 theo yêu cầu của công an TP Đà Nẵng.

Nhân viên Thắng Lợi Đà Nẵng hãy cùng nhau tiến hành định danh điện tử theo các bước sau: 

Bước 1: Công dân đến đăng ký với cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ Định danh điện tử

Bước 2: Cán bộ nhận và xử lí hồ sơ

Bước 3: Công dân nhận kết quả thông qua tin nhắn để đăng nhập và kích hoạt tài khoản

Nhân viên Thắng Lợi cùng đăng kí định danh điện tử mức 2

Đánh giá bài viết:

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

0914 196 641

info@thangloidanang.com.vn

0906 174 004
0913 422 121