THÔNG BÁO LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CHỈ HUY

Để chuẩn bị đánh giá năng lực quản lý của Chỉ huy mục tiêu 6 tháng đầu năm. Ban Giám đốc Công ty Thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty VSC với nội dung như sau:

Đánh giá bài viết:

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

0914 196 641

info@thangloidanang.com.vn

0906 174 004
0913 422 121