THÔNG BÁO KIỂM TRA MỤC TIÊU

Theo niên hạn 6 tháng/ lần, Công ty tổ chức ĐOÀN KIỂM TRA đánh giá chất lượng dịch vụ bảo vệ tại các mục tiêu trong toàn Công ty. Thời gian đánh giá bắt đầu trong tháng 6/2014. Nay, công ty thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên với nội dung như sau:

Đánh giá bài viết:

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

0914 196 641

info@thangloidanang.com.vn

0906 174 004
0913 422 121