Chi bộ Đảng Công ty Thắng Lợi Đà Nẵng vững mạnh

Được sự giúp đỡ và chấp thuận của Đảng ủy quận Thanh Khê và Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Thắng Lợi Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2012 Chi Bộ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Thắng Lợi Đà Nẵng đã chính thức được thành lập theo quyết định số 864/QĐ/QU của Quận ủy Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Việc thành lập chi bộ đảng công ty là sự đổi mới về nhận thức, sự nỗ lực của lãnh đạo và đảng viên đang công tác tại công ty. Chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động. Sự phối hợp giữa Ban Lãnh Đạo Công Ty cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị đã đưa công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững, tạo thương hiệu và vị thế mới trong hoạt động kinh doanh, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển nền kinh tế - xã hội trong những năm tới của TP. Đà Nẵng.

Vào thời điểm thành lập, Chi bộ chỉ có 5 đồng chí nên hoạt động của chi bộ còn có nhiều khó khăn nhất là kinh phí hạn hẹp. Nhờ có sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Ban giám đốc công ty về cả tinh thần và vật chất nên chi bộ đã dần đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, Ban tổ chức và ủy ban kiểm tra quận ủy Thanh Khê cũng đã tạo điều kiện, hướng dẫn cho chi bộ bước đầu hoạt động có hiệu quả.

Chi bộ đã họp và thống nhất phân công các đồng chí đảng viên tập trung vào lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội của công ty như: Công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.. kịp thời truyền tải những chủ trương, đổi mới của đảng, pháp luật của nhà nước. Các đồng chí đảng viên cũng đã làm bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng tháng đưa vào cuộc họp để kiểm điểm đánh giá rút kinh nghiệm.

Tháng 5/2012 đoàn thanh niên và ban chấp hành công đoàn công ty đã giới thiệu đề nghị Chi Bộ cho 07 quần chúng ưu tú, nòng cốt trong công ty tham gia lớp học đối tượng đảng để tạo nguồn cho chi bộ. Các quần chúng đã được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ chính trị và cũng nhờ vào năng lực bản thân nên sau khi khóa học kết thúc đều được cấp giấy chứng nhận đạt loại khá, giỏi.

Sau 1 năm hoạt động, chi bộ cũng đã đạt được một số thành quả nhất định. Chi bộ đã thực hiện theo chỉ thị của đảng ủy quận Thanh Khê tập trung vào kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết trung ương 4, nhằm đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị về đạo đức lối sống của một số bộ phận không nhỏ đảng viên, nhất là đảng viên quản lý các cấp như nghị quyết đã đề cập.

Vào dịp hội nghị kiểm điểm cuối năm, chi bộ đã vinh dự được đón 5 cán bộ thuộc 5 ban Quận ủy đến dự buổi tổng kết, đánh giá đảng viên trong năm. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ cấp trên đối với Chi Bộ Thắng Lợi Đà Nẵng. Trong hội nghị kiểm điểm cuối năm này, Chi bộ đã có 5 đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã bầu 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vinh dự hơn cả là sự ghi nhận của  Đảng ủy Quận Thanh Khê công nhận Chi Bộ Thắng Lợi Đà Nẵng là “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Đó là những thành quả đáng ghi nhận của một chi bộ mới đi vào hoạt động và là động lực cho các đảng viên trong Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xem thêm: Công ty bảo vệ Quảng Ngãi.

Đánh giá bài viết:

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

0914 196 641

info@thangloidanang.com.vn

0906 174 004
0913 422 121