Chính thức thành lập công ty dịch vụ bảo vệ an ninh tại Đà Nẵng 18 - 8 - 2012

Chính thức thành lập công ty dịch vụ bảo vệ an ninh tại Đà Nẵng 18 - 8 - 2012 

Chính thức thành lập công ty dịch vụ bảo vệ an ninh tại Đà Nẵng 18/8/2012 - Công ty CP dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Đà Nẵng

  • Đổi tên thành Công ty CP dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Đà Nẵng
  • Vốn điều lệ: 3 tỉ
  • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Đánh giá bài viết:

0906 174 004