Đổi tên công ty dịch vụ bảo vệ an ninh tại Đà Nẵng 18 - 8 - 2006

Đổi tên công ty dịch vụ bảo vệ an ninh tại Đà Nẵng

Đổi tên công ty dịch vụ bảo vệ an ninh tại Đà Nẵng - Công ty CP dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi

  • Đổi tên thành Công ty CP dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi
  • Vốn điều lệ: 3 tỉ
  • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Đánh giá bài viết:

0906 174 004