Mở rộng kinh doanh dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp tại Đà Nẵng 01 - 2018

Mở rộng kinh doanh dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp tại Đà Nẵng

  • Mở rộng lĩnh vực kinh doanh
  • Bổ sung vốn điều lệ: 5 tỉ đồng
  • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
  • Kinh doanh thiết bị an ninh: thiết bị giám sát, báo động, kiểm soát 

---------------

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THẮNG LỢI ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 50A Yên Bái, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0914.196.614

Fanpage: https://www.facebook.com/baovethangloigallagher/

Email: info@thangloidanang.com.vn

#baovedanang #dichvubaoveanninhdanang #anninhtructuyen #congtybaovedanang #dichvubaovedoanhnghiepdanang #baove #danang #baove24/24 #dichvugiamsatanninhdanang #baovengayvadem #ongtybaovechuyennghiep #baovechuyennghiep #securityservice #securitycompany #securitycompanydanang #sercurityservicecompany  #onlinesecurityservice  #securitymonitoringservice

Đánh giá bài viết:

0906 174 004