Dịch vụ bảo vệ yếu nhân VIP

Dịch vụ bảo vệ yếu nhân VIP được cung cấp bỡi công ty dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Đà Nẵng. Bảo vệ yếu nhân là loại hình bảo vệ có tính chất phức tạp nhất vì yếu tố đảm bảo an toàn tính mạng cho Quý Khách hàng phải được đặt lên hàng đầu. Nhân viên bảo vệ phải nỗ lực tối đa trong khả năng có thể để ngăn chặn các rủi ro, nguy hiểm cho Quý Khách hàng. Năng lực cá nhân của nhân viên bảo vệ thực hiện dịch vụ bảo vệ yếu nhân đòi hỏi rất cao, họ phải có thể lực tốt, mưu trí dũng cảm, kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp đồng đội.

Bảo vệ yếu nhân anh 1

Bảo vệ yếu nhân VIP là gì?

Bảo vệ yếu nhân VIP là việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ nhằm mục đích đảm bảo an toàn con người, chống lại sự tấn công của các thế lực khác khi YẾU NHÂN VIP đang làm việc, công tác, vui chơi... Tư vấn, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của khách hàng trước những nguy cơ từ bên ngoài.

Yếu nhân VIP là ai?

  • Chính trị gia, quan chức
  • Thương gia, doanh nhân
  • Người nổi tiếng, nghệ sĩ
  • Học sinh
  • Người đang có tranh chấp dân sự , đang kiện tụng, người bị đe dọa an toàn

Bảo vệ yếu nhân VIP ảnh 2

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ khi cung cấp dịch vụ bảo vệ yếu nhân VIP

  • Ngăn chặn  và phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm trái phép gây nguy hiểm đến tính mạng của khách hàng.
  • Đảm bảo an toàn cho khách hàng di chuyển hoặc thăm viếng các nơi cần đến.
  • Đảm bảo bí mật và riêng tư cho khách hàng.

---------------

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THẮNG LỢI ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 50A Yên Bái, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0914.196.641

Fanpage: https://www.facebook.com/baovethangloigallagher/

Email: info@thangloidanang.com.vn