Công ty dịch vụ bảo vệ an ninh quy mô và chuyên nghiệp nhất Đà Nẵng. Thắng Lợi Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh truyền thống và bảo vệ an ninh trực tuyến trong thời đại công nghệ 4.0.
Trước đây, khi nói đến dịch vụ bảo vệ là nói đến hình ảnh con người đứng trực gác tại nhà máy, xí nghiệp, villa, ngân hàng, văn phòng... Nhưng hiện nay ở các nước phát triển đều đã sử dụng công nghệ và thiết bị an ninh thông minh để hỗ trợ nhân viên bảo vệ canh gác, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro an ninh. Sự phối hợp giữa nhân viên bảo vệ với các thiết bị an ninh thông minh mang lại hiệu quả kiểm soát an ninh vượt xa với những suy nghĩ truyền thống về dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Hệ thống an ninh trực tuyến Thắng Lợi Gallagher được ra đời tại Đà Nẵng.