Shop Basic - Hệ thống an ninh cửa hàng, nhà hàng cơ bản

Shop Basic - Hệ thống an ninh cửa hàng, nhà hàng cơ bản

1

Gói sản phẩm gồm có: 02 cảm biến cửa 01 cảm biến phát hiện đột nhập 01 cảm biến nhiệt phát hiện...

https://www.youtube.com/watch?v=ESbG0GJkUSQ

Home Basic - Hệ thống an ninh gia đình cơ bản

1

02 cảm biến cửa 01 camera Kiểm soát trực tuyến Dịch vụ đối ứng

Bảo hành

Shop Luxury - Hệ thống an ninh cửa hàng, nhà hàng toàn diện

Shop Luxury - Hệ thống an ninh cửa hàng, nhà hàng toàn diện

1

Lắp đặt các thiết bị theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với cửa hàng/nhà hàng. Bảo hành Bảo trì Kiểm...

https://www.youtube.com/watch?v=ESbG0GJkUSQ

Home Plus - Hệ thống an ninh gia đình hiện đại

1

02 cặp cảm biến hàng rào 04 cảm biến cửa 02 camera Kiểm soát trực tuyến Dịch vụ đối ứng

https://www.youtube.com/watch?v=ESbG0GJkUSQ

Home Luxury - Hệ thống an ninh gia đình toàn diện

1

Lắp đặt các thiết bị theo yêu cầu của chủ nhà phù hợp với nhà ở Kiểm soát trực tuyến Dịch vụ đối...

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

0914 196 641

info@thangloidanang.com.vn